Wednesday, September 12, 2012

BARU ...........lama

Di perantauan ini :
Makanan Baru
Suasana Baru
Kawan Baru
Suhu Baru 
Universiti Baru
Duit Baru
Orang Gaji Baru
Buku Baru
Subject Baru